فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2009

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir