فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2009

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

هرمزگان - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir