فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2009

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

هرمزگان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir