فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 193,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
85,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
202,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
92,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
82,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir