فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 26,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir