فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 26,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir