فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 26,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,100 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,780,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com