فروش سوزوکی گراند ویتارا در تهران مدل 1390

کارکرد : 123,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2008

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2009

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1391

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
144 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir