فروش سوزوکی گراند ویتارا در تهران مدل 1390

کارکرد : 123,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1389

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
99,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1388

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
138,500,000
منبع آگهی
otex.ir