فروش سوزوکی کیزاشی در تهران مدل 2012

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

سوزوکی، کیزاشی، 1391

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
1,150,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سوزوکی، کیزاشی، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، کیزاشی، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، کیزاشی، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سوزوکی، کیزاشی، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
104 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سوزوکی، کیزاشی، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سوزوکی، کیزاشی، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
840,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سوزوکی، کیزاشی، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir