فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 13,000 کیلومتر قیمت : 490,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
437,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir