فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 13,000 کیلومتر قیمت : 490,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
350,350,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir