فروش ب ام و X1 28 در تهران مدل 2014

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2014

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2014

خراسان شمالی - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X1 28، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir