فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2015

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,690,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، النترا، 1993

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir