فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2015

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir