فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2015

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
318,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir