فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2015

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
118,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 1993

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir