فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 216,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
262,892,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

کرمانشاه - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
otex.ir