فروش پراید 131EX در اصفهان مدل 1345

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1345

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1385

چهارمحال و بختیاری - 4 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir