فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2014

کارکرد : 69,000 کیلومتر قیمت : 695,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
598,000,000
منبع آگهی
otex.ir