فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2014

کارکرد : 69,000 کیلومتر قیمت : 695,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
598,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
87,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2016

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir