فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2014

کارکرد : 69,000 کیلومتر قیمت : 695,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
110 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir