فروش کیا اسپورتیج در کرمانشاه مدل 2012

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir