فروش کیا اسپورتیج در کرمانشاه مدل 2012

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
15,700 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir