فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
otex.ir