فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
17,250 کیلومتر
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir