فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
1,600 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir