فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان غربی - 4 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
244,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
otex.ir