فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2012

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 348,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
49,300 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir