فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2012

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 348,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 1386

آذربایجان شرقی - 3 هفته پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
299,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir