فروش کیا اپتیما در خراسان شمالی مدل 2016

کیا، اپتیما، 2016

خراسان شمالی

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 405,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir