فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 303,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir