فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 303,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir