فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 303,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

یزد - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir