فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

چهارمحال و بختیاری - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
26,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1388

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
10,200 کیلومتر
قیمت
187,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir