فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
28,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir