فروش هیوندای ix55 در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 99,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir