فروش هیوندای ix55 در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 99,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
71,457 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir