فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 525,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
322,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
318,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2010

مازندران - 4 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2008

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com