فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 615,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، ایکس تریل، 2016

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
444,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir