فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 615,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

فارس - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

هرمزگان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir