فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 615,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir