فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 615,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
453,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
277,000,000
منبع آگهی
otex.ir