فروش کیا اپتیما در یزد مدل 2012

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,840,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
1,510,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

خراسان شمالی - 11 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir