فروش کیا اپتیما در یزد مدل 2012

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir