فروش رنو پارس تندر در تهران مدل 1397

کارکرد : 8,300 کیلومتر قیمت : 86,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1395

اردبیل - 10 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
2,900 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir