فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 395,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
376,000,000
منبع آگهی
otex.ir