فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 395,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,900 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
1,830,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir