فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 530,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
161,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
198,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir