فروش هیوندای سانتافه در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
412,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
otex.ir