فروش لیفان X60 اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 127,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,500 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
16,100 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir