فروش لیفان X60 اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 127,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,500 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir