فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 188,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir