فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 188,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

گلستان - 2 هفته پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir