فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 188,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

کرمانشاه - 14 ساعت پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

کردستان - 15 ساعت پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

همدان - 3 هفته پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

کرمانشاه - 12 ساعت پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir