فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2006

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 72,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

خراسان جنوبی - 6 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
otex.ir