فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2006

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 72,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

آذربایجان شرقی - 9 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir