فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2006

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 72,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

خراسان رضوی - 7 روز پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir