فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : 520,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
364,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
266,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir