فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : 520,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir