فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 475,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir