فروش نیسان جوک در یزد مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 395,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
327,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
5,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir