فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 635,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
565,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir