فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 635,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
21,500 کیلومتر
قیمت
369,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
296,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir