فروش کیا اپتیما در خوزستان مدل 2015

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
505,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
266,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
1,700 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir