فروش کیا اپتیما در خوزستان مدل 2015

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

لرستان - 4 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir