فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کردستان مدل 1388

کارکرد : 143,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
620,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
76,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
123,456 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir