فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کردستان مدل 1388

کارکرد : 143,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
303,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir