فروش جیپ صحرا در اردبیل مدل 1376

کارکرد : 350,000 کیلومتر قیمت : 55,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

جیپ، صحرا، 1365

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جیپ، صحرا، 1378

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1376

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1378

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جیپ، صحرا، 1376

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جیپ، صحرا، 1376

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1374

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
7 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir