فروش کیا سراتو 2000 در زنجان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 344,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,500 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

یزد - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir