فروش سیتروئن زانتیا در خوزستان مدل 1385

کارکرد : حواله قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir