فروش سیتروئن زانتیا در خوزستان مدل 1385

کارکرد : حواله قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir