فروش سیتروئن زانتیا در خوزستان مدل 1385

کارکرد : حواله قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir