فروش کیا اپتیما در لرستان مدل 2013

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

قزوین - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir