فروش سمند LX در قم مدل 1394

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 47,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
33,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
240 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir