فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir