فروش هیوندای سانتافه در البرز مدل 2008

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 240,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
585,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir