فروش هیوندای سانتافه در البرز مدل 2008

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 240,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
287,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
785,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
40,500 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir