فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 376,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir