فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 376,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir