فروش کیا سراتو 2000 در قم مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 2,147,483,647 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
90 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir