فروش هیوندای سانتافه در زنجان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 545,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir