فروش هیوندای سانتافه در زنجان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 545,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
334,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir