فروش هیوندای سوناتا در یزد مدل 2010

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 240,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
257,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2008

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir