فروش هیوندای سوناتا در یزد مدل 2010

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 240,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
320,000,008
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir