فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 435,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
179,777 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

سیستان و بلوچستان - 7 ماه پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
890,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
272,000,000
منبع آگهی
otex.ir