فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 435,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir