فروش هیوندای سانتافه در اردبیل مدل 2015

کارکرد : 57,000 کیلومتر قیمت : 450,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
321,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir