فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در مرکزی مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس
کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
حواله
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir