فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در آذربایجان شرقی مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 204,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

قزوین - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir