فروش سمند LX در قم مدل 1395

کارکرد : حواله قیمت : 44,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کرمانشاه - 1 هفته پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir